1:05 pm - Sunday March 29, 2015

“เกาะลอย” ศรีราชา แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี

 "เกาะลอย" ศรีราชา แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี

 

“เกาะลอย” ศรีราชา นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของ จังหวัดชลบุรี ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งของอำเภอศรีราชาเชื่อมโยงโดยสะพานข้ามยาวประมาณ 500 เมตร มีความสำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวอำเภอศรีราชา ซึ่งได้แก่ “วัดเกาะลอยศรีมหาราชา”

 

“เกาะลอย” ศรีราชา แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี

 

เมื่อมาถึงเกาะลอยจะมีทางแยกไปท่าเรือที่จะนำพาทุกท่านไปสู่เกาะสีชัง สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และทางแยกอีกหนึ่งจะนำพาทุกท่านไปสู่ “วัดเกาะลอยศรีมหาราชา”

"เกาะลอย" ศรีราชา แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี

จากจารึกบนแผ่นหินของวัดเกาะลอยศรีมหาราชา กล่าวถึงวัดเกาะลอยไว้ว่า

“วัดเกาะลอย” ได้ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.ใดไม่แน่ชัด แต่มาปรากฎตามบันทึกประวัติมีดังต่อไปนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2442(ร.ศ.118) สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ขณะดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนะพระบรมราชเทวี ได้เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักศรีมหาราชา ในระหว่างที่ประทับอยู่นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาที่ศรีมหาราชาหลายวาระ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ขออาราธนาพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษา ณ วัดเกาะลอยฯ และได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดเสนาสนะขึ้นที่วัดเกาะลอยฯ เป็นที่พำนักสงฆ์ ต่อมาปี พ.ศ. ใดไม่ทราบ ที่พำนักสงฆ์เกาะลอย ได้รับพระราชทานวิสุงคมาสีมาเป็น “วัดเกาะลอยศรีมหาราชา”

"เกาะลอย" ศรีราชา แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี .......หลวงพ่อทันใจ  กับ  เจ้าแม่กวนอิมทองคำ .........

นานาสรรพสิ่งอันเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
…….หลวงพ่อทันใจ กับ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ………

ปัจจุบันนี้วัดเกาะลอยศรีมหาราชาได้มีการพัฒนาพื้นที่มากมายทั้งในส่วนของวัดเกาะลอย สำหรับภายในวัดเกาะลอยศรีมหาราชานั้น ทางวัดได้ทำการทำนุบำรุงรักษา และสร้างศาสนสถานเพิ่มขึ้นมากมาย โดยนักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเกาะลอย เช่นหลวงพ่อทันใจ เจ้าแม่กวนอิม พระอรหันต์จี้กง ท้าวมหาพรหม วิหารพระครูปริยัติวราทร (หลวงพ่อผิว ปนันโท) ฯลฯ

สำหรับพื้นที่รอบนอกนั้นเป็น ส่วนของสวนสาธาณะเกาะลอย แบ่งสัดส่วนเป็นร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสวนพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงสวนเต่าทะเลของเทศบาลเมืองศรีราชาฯ (ที่ช่วยเหลือเต่าทะเลที่ติดมากับอวนของชาวประมง โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลและชาวประมง) ท่านจะได้เห็นเจ้าเต่าตัวน้อยทั้งเต่าตนุ และเต่ากระว่ายไปมาอย่างน่าเอ็นดู

นอกจากนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่น จุดที่น่าสนใจของสวนสาธารณะของเกาะลอย นั้นคือ เก๋งจีนรูปแปดเหลี่ยมที่ภายในประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความสูงถึง 4 เมตร และผู้ติดตามเจ้าแม่กวนอิม แกะสลักโดยช่างฝีมือชาวจีน เสาของเก๋งจีนมีลวดลายปูนปั้นมังกร สร้างอยู่ติดริมทะเลมีความสวยงามทั้งประติมากรรม ทัศนียภาพและบรรยากาศ

 

ปัจจุบันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา ได้จัดการก่อสร้างเสนาสนะ และศาสนสถานขึ้น เป็นที่เจริญตาเจริญใจก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะแก่ผู้พบเห็น ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันปฏิสังขรณ์ เพื่อให้คงไว้ซึ่งศาสนสมบัติสืบไป

 

เมื่อสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงประทับอยู่ ณ ศรีมหาราชาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล จึงโปรดเกล้าให้พระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็นธุระในการนิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย มาประจำที่ศรีมหาราชา ท่านเจ้าคุณฯ จึงนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จฯ กราบเรียนเจ้าคณะมณฑลปราจีนในสมัยนั้นคือ พระราชมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส (ภายหลังเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) เพื่อขออาราธนาพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษา ณ วัดเกาะลอยฯ มีจำนวน 11 รูป มีพระครูพุทธกิจบริหาร (ภายหลังเป็นพระเขมทัสสีชลธีสมานคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย) และได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดเสนาสนะขึ้นที่วัดเกาะลอยฯ เป็นที่พำนักสงฆ์ ขั้นต้นมีกุฎิ 3 หลัง มีศาลา และโรงครัว  ส่วนภัตตาหารที่นำมาถวายแด่พระสงฆ์ ได้มาโดยสมเด็จฯ ทรงพระราชทานเป็นประจำโดยมีทหารนำใส่เรือไปถวาย

ต่อมาปี พ.ศ. ใดไม่ทราบ ที่พำนักสงฆ์เกาะลอย ได้รับพระราชทานวิสุงคมาสีมาเป็น “วัดเกาะลอยศรีมหาราชา” และได้รับพระราชทานกฐินหลวงเป็นประจำในขณะที่สมเด็จฯ ประทับอยู่ ณ ศรีมหาราชา

ปัจจุบันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา ได้จัดการก่อสร้างเสนาสนะ และศาสนสถานขึ้น เป็นที่เจริญตาเจริญใจก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะแก่ผู้พบเห็น ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันปฏิสังขรณ์ เพื่อให้คงไว้ซึ่งศาสนสมบัติสืบไป

 

 

การเดินทาง
การเดินทางสู่เกาะลอยศรีราชา : จากตัวเมืองชลบุรีมาตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนมิตรภาพ) ไปทางอำเภอศรีราชา เมื่อถึงอำเำภอศรีราชาให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางสู่ที่ว่าการอำเภอ ขับตรงไปจนสุดทาง ข้ามสะพานที่ยื่นออกไปในทะเล ปลายสะพานคือเกาะลอยศรีราชา

 

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

 

Filed in: แหล่งท่องเที่ยว

ข่าวแนะนำ :

ไปเกาะสีชังกัน ไม่ชังเหมือนชื่อ
ความตื่นเต้น ท้าทาย ล่องแก่งหินเพิง
ท่องเที่ยวทางธรรมวัดสมานรัตนาราม
อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี
ถ้ำเขาหลวง แหล่งเที่ยวของเพชรบุรี
น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) ประเทศซิมบับเว สู่มรดกโลก