9:23 pm - Monday January 26, 2015

หางาน ราชการ ’57 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน หลายตำแหน่ง

หางาน ราชการ '57 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน หลายตำแหน่ง

อัพเดทข่าวใหม่ ! งานราชการที่เปิดสอบล่าสุด วันนี้ parttime-today.com ภูมิใจและยินดีแนะนำ “หางาน ราชการ ’57 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน หลายตำแหน่ง”  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบ  สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ตั้งแต่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ในเวลาและวันราชการ

 

 

หางาน ราชการ ’57 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบ

 

 

ประกาศ กรมธนารักษ์
เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานราชการ(พนักงานเงินทุนหมุนเวียน)

กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานจำหน่ายบัตร
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขาย
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียดวุฒิ : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ทักษะ/สมรรถนะ : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

วิธีการรับสมัคร : หางาน ราชการ ’57 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ตั้งแต่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ในเวลาและวันราชการ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : กรุณา“คลิกที่นี่

 

 

*************************************************************************************

 

 

dd1_dee
dd1_dee

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

อันดับ1หา งาน ราชการ กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการหลายตำแหน่ง-อัตรา วุฒิปริญญาตรี
หางานราชการ ที่เปิดรับสมัคร กรมบัญชีกลาง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาโท
เปิดสอบงานราชการ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัคร พนง.วิเคราะห์จัดเก็บข้อมูล
หางานราชการ กรมการแพทย์ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป
หางานราชการ กรุงเทพฯ กรมวิชาการเกษตร รับสมัคร ช่างไฟฟ้า (ส่วนกลาง)
กรม ควบคุมโรค เปิดสอบ นักกีฏวิทยา-นักวิชาการสาธารณสุข วุฒิป.ตรี