1:16 am - Thursday July 24, 2014

หางาน ราชการ ’57 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน หลายตำแหน่ง

หางาน ราชการ '57 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน หลายตำแหน่ง

อัพเดทข่าวใหม่ ! งานราชการที่เปิดสอบล่าสุด วันนี้ parttime-today.com ภูมิใจและยินดีแนะนำ “หางาน ราชการ ’57 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน หลายตำแหน่ง”  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบ  สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ตั้งแต่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ในเวลาและวันราชการ

 

 

หางาน ราชการ ’57 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบ

 

 

ประกาศ กรมธนารักษ์
เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานราชการ(พนักงานเงินทุนหมุนเวียน)

กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานจำหน่ายบัตร
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขาย
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียดวุฒิ : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ทักษะ/สมรรถนะ : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

วิธีการรับสมัคร : หางาน ราชการ ’57 กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ตั้งแต่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ในเวลาและวันราชการ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : กรุณา“คลิกที่นี่

 

 

*************************************************************************************

 

 

dd1_dee
dd1_dee

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

งานราชการ 55 กรมศิลปากร รับสมัคร นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ
สมัครสอบงานราชการ สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครนักวิชาการอุตสาหกรรม วุฒิป.ตรี
หางานราชการ กรมการแพทย์ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป
หางาน ราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบ นักวิชาการพัสดุ
งานราชการ ที่ เปิดสอบ 57 สนง.บริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
การรถไฟ แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคล 28 ตำแหน่ง 56 อัตรา