2:22 pm - Monday January 29, 5179

หางานราชการ 2557 กรมการแพทย์ เปิดสอบ นักจิตวิทยาคลินิค

หางานราชการ 2557 กรมการแพทย์ เปิดสอบ นักจิตวิทยาคลินิค

อัพเดทข่าวงาน ราชการ ปี 2557 ที่เปิดรับสมัครล่าสุดประจำวันนี้(27/01/57) | หางานราชการ 2557 กรมการแพทย์ เปิดสอบ นักจิตวิทยาคลินิค  ระดับวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการชั้น 2 กรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ในเวลาและวันราชการ

 

 

หางานราชการ 2557 กรมการแพทย์ เปิดสอบ

 

 

ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาคลินิค)

กรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 

เนื้อหาโดยสังเขปประกาศรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิค
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dms.moph.go.th/hrm/2012/job.php
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)

- ทักษะ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)

- สมรรถนะ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
เกณฑ์การประเมิน : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)

วิธีการรับสมัคร : หางานราชการ 2557 กรมการแพทย์ เปิดสอบ นักจิตวิทยาคลินิค

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการชั้น 2 กรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ในเวลาและวันราชการ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557
Website : http://www.pni.go.th

 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : กรุณา“คลิกที่นี่

 

 

**************************************************************************************

 
dd1_dee

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

สมัครงาน ราชการ 2555 กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานสำรวจข้อมูล-พนักงานบริการ-เจ้าพนักงานพัสดุ-นายประตูก...
สมัครสอบแ่ข่งขัน งานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครเภสัชกร วุฒิปริญญาตรี
หางานราชการ-กรมควบคุมโรค รับสมัครงาน นักรังสีการแพทย์ฯ
งานราชการที่เปิดสอบ 2557 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอบ พนง.ราชการทั่วไป
งานราชการที่เปิดสอบ '57 สนง.เศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ พนง.ซ่อมบำรุง
งานราชการที่เปิดสอบ ล่าสุด กองทัพเรือ รับสมัคร พนักงานโรงพิมพ์