2:25 pm - Monday March 4, 7811

หางานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

หางานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

อัพเดทข่าวสาส์นงานราชการที่เปิดสอบล่าสุดประจำวันนี้(29/11/2556) | หางานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 100 อัตรา  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์(www.parttime-today.com) ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์สำนักงานอัยการสูงสุด “http://www.ago.go.th” หัวข้อ “สมัครสอบข้าราชการธุรการ” กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2-24 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

หางานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ

 

 

 

ประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานราชการ(นักวิชาการเงินและบัญชี)
สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนหน้าหับเผย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

เนื้อหาโดยสังเขปประกาศรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง :            นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :       15000 บาท
ประเภท :                  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 100 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :        ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : (รายละเิอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (รายละเิอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (รายละเิอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด)
ทักษะ/สมรรถนะ : (รายละเิอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด)

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการรับสมัคร : หางานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์สำนักงานอัยการสูงสุด “http://www.ago.go.th” หัวข้อ “สมัครสอบข้าราชการธุรการ” กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2-24 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
Website : http://www.ago.go.th

 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : กรุณา“คลิกที่นี่

 

 

 

dd1_dee

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ การเคหะแห่งชาติ รับพนักงานการเคหะ วุฒิป.ตรี-โท
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน นักทรัพยากรบุคคล
งาน ราชการ ที่เปิดสอบ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปริญญาโท
งานราชการ สนง.เศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดสอบ นิติกรปฏิบัติการ
งานราชการ 2557 ล่าสุด ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไปฯ
งานราชการกรุงเทพฯ กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบ พนง.ช่วยเหลือคนไข้