2:56 pm - Wednesday October 22, 2014

หางานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

หางานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

อัพเดทข่าวสาส์นงานราชการที่เปิดสอบล่าสุดประจำวันนี้(29/11/2556) | หางานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับวุฒิปริญญาตรี  จำนวน 100 อัตรา  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์(www.parttime-today.com) ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์สำนักงานอัยการสูงสุด “http://www.ago.go.th” หัวข้อ “สมัครสอบข้าราชการธุรการ” กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2-24 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

หางานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ

 

 

 

ประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานราชการ(นักวิชาการเงินและบัญชี)
สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนหน้าหับเผย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

เนื้อหาโดยสังเขปประกาศรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง :            นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :       15000 บาท
ประเภท :                  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 100 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :        ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : (รายละเิอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (รายละเิอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (รายละเิอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด)
ทักษะ/สมรรถนะ : (รายละเิอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด)

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการรับสมัคร : หางานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์สำนักงานอัยการสูงสุด “http://www.ago.go.th” หัวข้อ “สมัครสอบข้าราชการธุรการ” กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2-24 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
Website : http://www.ago.go.th

 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : กรุณา“คลิกที่นี่

 

 

 

dd1_dee

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางาน ราชการ ที่เปิดสอบ กรมประมง รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
งานราชการ ที่ รับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครนักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี
งานราชการที่เปิดสอบ '57 สนง.เศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบ พนง.ซ่อมบำรุง
หางาน ราช การ ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ นักวิชาการพัสดุ
หางาน ราชการ กทม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบ นักจัดการงานทั่วไป
งานราชการ ใหม่ ล่าสุด กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์