1:16 am - Thursday November 27, 2014

หางานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

หางานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

อัพเดทข่าวสาส์นงานราชการที่เปิดรับสมัครสอบล่าสุดประจำวันนี้(09/12/2556) | หางานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ระดับวุฒิปริญญาตรี (ไม่ระบุจำนวนที่รับสมัคร)  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์  “http://job.forest.go.th” หัวข้อ “รับสมัครสอบ” กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ

 

 

หางานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบ

 

 

ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานราชการ(นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ)
กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

เนื้อหาโดยสังเขปประกาศรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
ทักษะ/สมรรถนะ : (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร)

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

วิธีการรับสมัคร : หางานราชการ กรมป่าไม้ เปิดสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ “http://job.forest.go.th” หัวข้อ “รับสมัครสอบ” กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ถึง 13 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

Website : http://www.forest.go.th

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : กรุณา“คลิกที่นี่

 

 

 


dd1_dee

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ 2555 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบภาค ข. นักทรัพยากรบุคคล วุฒิปริญญาตรี
สมัครงานราชการ2555 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา
หางานราชการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครงาน 55
หางาน ราช การ ที่ เปิดสอบ กรมการจัดหางาน รับสมัครนิติกรฯ วุฒิปริญญาโท
หางาน งานราชการ ที่เปิดรับสมัคร กรมโยธาธิการฯ รับสมัคร พนง.สถาปนิก วุฒิปริญญาตรี
งานราชการ 2556 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครเศรษฐกร