2:27 pm - Friday March 27, 6533

หางานธนาคาร-ธนาคารธนชาต รับพนักงานหลายตำแหน่ง-อัตรา

หางานธนาคาร-ธนาคารธนชาต รับพนักงานหลายตำแหน่ง-อัตราอัพเดทงานบริษัทเอกชนชั้นนำที่เปิดรับสมัครล่าสุดวันนี้ | เป็นข่าวดีสำหรับสมาชิกเวปไซด์ www.parttime-today.com ที่กำลังมองหางานธนาคาร-ธนาคารธนชาต   ธนาคารธนชาต  เปิดรับสมัครพนักงานมาก  อาทิเช่น  Corporate & SME Product Development, Assistant Manager or Manager of Corporate, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส,Telesales ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็นต้น  สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่กำลงรอข่าวประกาศรับสมัครงานพนักงานบริษัท ธนาคารธนชาต สามารถขอ-ยื่นใบสมัครงานได้ที่  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2217-8000  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

หางานธนาคาร-ธนาคารธนชาต

 

 

ธนาคารธนชาต โดยการร่วมทุนของ Scotiabank ที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ พร้อมทั้งบริษัทในกลุ่มธนชาต กำลังขยายงาน เพื่อให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าทั่วประเทศ ต้องการทีมงานคุณภาพ ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่จนถึงระดับผู้บริหาร ดังนี้

ตำแหน่ง
Corporate & SME Product Development

Job Descriptions and Responsibilities
Responsible for initiate new development of product program for Tbank
Study the market so to keep the bank ahead of competitors
Ensure the product seamless deliverable with all related parties
Responsible from end to end process include performance tracking of the product

Qualifications
MBA in any field
Related experience in job responsibilities for at least 3 years
Possess some credit background

ตำแหน่ง
Assistant Manager or Manager of Corporate & SME Portfolio and Customer Experience Management

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
Responsible for management of customer events and promotion program as on going basis
Co-ordinate with related parties so to get the activities launch on time and seamlessly

คุณสมบัติของผู้สมัคร
BA in any field
Related experience in job responsibilities for at least 2 years

ตำแหน่ง
Assistant Manager or Manager of Corporate & SME Portfolio Management

Job Descriptions and Responsibilities
Assist managing of Corporate & SME portfolio program (i.e. overall entire management strategy, etc.)
Co-ordinate with related parties so to get the job done

Qualifications
BA in any field
Related experience in job responsibilities for at least 3 years
Possess some credit background

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ Contact Center รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริการ Contact Center ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานภายในทีมงานอย่างสม่ำเสมอ ร่วมพัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในงานให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทีม Contact Center อย่างน้อย 2 ปี
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
สามารถบริหารจัดการและควบคุมดูแลงาน Contact Center ให้เป็นไปตามนโยบายที่ธนาคารกำหนด

ตำแหน่ง
Telesales ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินผ่านทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า ได้แก่ บัตรเครดิต, Flash Card, ประกันชีวิต ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์ด้านงานขายผ่านทางโทรศัพท์ และหากมีประสบการณ์ด้านการขายบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการนำเสนอ สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

บันทึกข้อมูลและเงื่อนไขการเบิกกู้ พร้อมตรวจสอบทำรายการเบิกกู้สินเชื่อสารพัดนึก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 23-28 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี ด้านสินเชื่อบุคคล
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพอใช้ และคอมพิวเตอร์ดี

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ – ผู้ช่วยผู้จัดการพิจารณาสินเชื่อ SME

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
วิเคราะห์คุณสมบัติของผู้กู้ที่ HUB รวมทั้งกำหนด Loan Structure ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
Monitor และให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ HUB ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
จัดทำรายการทางสายงานเครือข่ายสาขา ผ่านจอ TV. Plasma

คุณสมบัติของผู้สมัคร
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านพิจารณาสินเชื่อ
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพอใช้ และด้านคอมพิวเตอร์ดี

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการเช่าซื้อ

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
ปฎิบัติงานด้านงานทะเบียน ปิดบัญชีเช่าซื้อ ต่อทะเบียนประจำปี พร้อมดำเนินการตรวจสอบผลการปฎิบัติงานของส่วนงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานทะเบียนเช่าซื้อหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพอใช้ และคอมพิวเตอร์ดี

ตำแหน่ง
Credit Analyst

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
วิเคราะห์เครดิตลูกค้ารายกลาง – รายใหญ่ โดยประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
วุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ MBA
ประสบการณ์ทำงานด้านเครดิตสินเชื่อ ลูกหนี้รายกลาง – รายใหญ่ อย่างน้อย 6-10 ปี
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ดี

การรับสมัคร : หางานธนาคาร2555 ธนาคารธนชาต รับพนักงานหลายตำแหน่ง-อัตรา

สามารถขอ-ยื่นใบสมัครงานได้ที่  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทร. 0-2217-8000  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูล และวิธีการติดต่อ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 11
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2217-8000
อีเมล์ hr_recruit@thanachart.co.th

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

 

 

Filed in: งานบริษัท

ข่าวแนะนำ :

หางานไม่จำกัดวุฒิ ทำเวลาว่าง งานที่ให้รายได้มาก
หางาน PART TIME รายได้สูง ค่าตอบแทนคุ้มค่า
หางาน parttime กรุงเทพฯ รับงานทำที่บ้าน รายได้เจ๋งๆ
สมัครงานบริษัทเอกชน บ.บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
สมัคร งาน บริษัทเอกชน ชั้นนำ พาราไดซ์ พาร์ค รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง-อัตรา
หางาน บริษัท มาแรง อินเทอร์เน็ตประเทศไทย รับสมัคร Help Desk