4:09 am - Thursday November 27, 2014

สมัคร สอบ งาน ราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุิฒิ ปวส.

สมัคร สอบ งาน ราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุิฒิ ปวส.

[UPDATE]อัพเดทข่าวประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันล่าสุดประจำวันนี้ งานราชการที่เปิดสอบ : สมัคร สอบ งาน ราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุิฒิ ปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. จำนวน ๑ ตำแหน่ง/อัตรา สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๔-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงินจำนวน ๒๐๐ บาท

 

สมัคร สอบ งาน ราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุิฒิ ปวส.

 

ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง เปิดรับสมัคร : ข้าราชการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๗๕/๖ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

สมัคร สอบ งาน ราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุิฒิ ปวส.

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : ๑๐,๒๐๐ บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : ๑ ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : สมัคร สอบ งาน ราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุิฒิ ปวส.
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
๒. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก

สมัคร สอบ งาน ราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุิฒิ ปวส.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร/ไฟล์แนบ)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร/ไฟล์แนบ)
ทักษะ/สมรรถนะ : (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร/ไฟล์แนบ)

วิธีการรับสมัคร สมัคร สอบ งาน ราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุิฒิ ปวส.
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๔-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงินจำนวน ๒๐๐ บาท

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : สมัคร สอบ งาน ราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนายช่างเทคนิค วุิฒิ ปวส.
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

Website : http://www.dip.go.th

 

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” เพื่อศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์  “http://korsorbdee.blogspot.com”  นะคะ

 

 

* * * * * * *

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

งานราช การที่เปิดรับสมัคร กรมทางหลวง รับสมัครนายช่างพิมพ์ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
หางาน งานราชการ ที่ เปิดสอบ กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสถาปนิก วุฒิ ป.ตรี
หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครวิศวกรการเกษตร วุฒิป.ตรี
สมัคร งานราชการ กรมการปกครอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ปกครอง
หางาน ราชการ 2557 กรมประมง รับสมัครสอบ จนท.การเงินและบัญชี
กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน11,200บาท