4:47 pm - Monday December 22, 2014

งาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิปริญญาตรี

อัพเดทข่าวสารงานราชการที่ประกาศเปิดรับสมัคร-เปิดสอบล่าสุดวันนี้ (27/08/2555)  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : ประกาศเปิดรับสมัคร-สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สถาปัตยกรรมศาสตร์-เครื่องกล-อิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์-อุตสาหการ และโยธา) รวมทั้งสิ้น 13 อัตรา สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่กำลังมองหางาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิปริญญาตรี สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร (ท้ายประกาศนี้)

 งาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิปริญญาตรี

ประกาศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง เปิดรับสมัคร-สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ  ตั้งแต่วันที่  3 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดโดยสรุป
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 อัตรา
2. ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
3. ด้านเครื่องกล 2 อัตรา
4. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา
5. ด้านคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
6. ด้านอุตสาหการ 3 อัตรา
7. ด้านโยธา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680-12,850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : รวมทั้งสิ้น 13 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ)

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ)

ทักษะ/สมรรถนะ : (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ)

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

 

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ “ประกาศรับสมัครงาน

เวปไซด์ กรมการแพทย์ : http://home.dsd.go.th/hr

หาแนวข้อสอบ : กรุณาคลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

*************

((( งานพาร์ทไทม์ | สนใจกรุณาคลิ๊กที่นี่ !! )))

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางาน สมัคร งานราชการ สำนักงานฯเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัคร พนง.วิเคราะห์นโยบายฯ
หางาน งานราชการ 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี
งานราชการที่ เปิดสอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ รับสมัครนิติกร
งานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ นักประชาสัมพันธ์
หางาน ราชการ กรมการแพทย์ เปิดสอบ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
กรม โยธาธิการ และ ผังเมือง รับสมัคร พนักงานราชการ เงินเดือน 19,500 บาท