6:18 pm - Tuesday March 31, 2015

งาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิปริญญาตรี

อัพเดทข่าวสารงานราชการที่ประกาศเปิดรับสมัคร-เปิดสอบล่าสุดวันนี้ (27/08/2555)  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : ประกาศเปิดรับสมัคร-สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สถาปัตยกรรมศาสตร์-เครื่องกล-อิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์-อุตสาหการ และโยธา) รวมทั้งสิ้น 13 อัตรา สำหรับสมาชิกเวปไซด์ที่กำลังมองหางาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิปริญญาตรี สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร (ท้ายประกาศนี้)

 งาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิปริญญาตรี

ประกาศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เรื่อง เปิดรับสมัคร-สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ  ตั้งแต่วันที่  3 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดโดยสรุป
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 อัตรา
2. ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
3. ด้านเครื่องกล 2 อัตรา
4. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา
5. ด้านคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
6. ด้านอุตสาหการ 3 อัตรา
7. ด้านโยธา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680-12,850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : รวมทั้งสิ้น 13 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ)

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ)

ทักษะ/สมรรถนะ : (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ)

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

 

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ “ประกาศรับสมัครงาน

เวปไซด์ กรมการแพทย์ : http://home.dsd.go.th/hr

หาแนวข้อสอบ : กรุณาคลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

*************

((( งานพาร์ทไทม์ | สนใจกรุณาคลิ๊กที่นี่ !! )))

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ การเคหะแห่งชาติ รับพนักงานการเคหะ วุฒิป.ตรี-โท
หางานราชการ2555 สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครเจ้าพนักงานยุติธรรม,จนท.บริหารงานทั่วไป-ประชาสัมพันธ์...
สมัครงานราชการ โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
อันดับ 1 หางาน ราชการ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์-ตรวจสอบภายใน-นายช่างเทคนิค วุฒิ...
กองทัพอากาศ ดอนเมือง สมัครงานพนักงานราชการ(ช่างโลหะ-ช่างไม้)
กรมประมง รับสมัคร พนักงานราชการหลาย ตน.-อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท