3:26 am - Tuesday January 27, 2015

งาน ราชการที่เปิดสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

อัพเดทข่าวงานราชการที่เปิดสอบล่าสุดวันนี้ งานราชการที่เปิดสอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเปิดสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับวุฒิ ปวช.ขึ้นไป จำนวน 1 ตำแหน่ง สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่หางาน ราชการที่เปิดสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ชั้น 5 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ

งาน ราชการที่เปิดสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

 

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หางานราชการที่เปิดสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร)
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
ประเภท :            อำนวยการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :         ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่น ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดบันทึกข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
2. จัดพิมพ์หนังสือราชการ
3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องทำงานที่รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ
1. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4. การสื่อสารโดยการพูด

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการรับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ชั้น 5 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Website :     http://www.aepd.doae.go.th

 

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่ (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

(((งานPart timeรายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

อันดับ1หางานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับนักวิชาการตรวจสอบภายใน วุฒิป.ตรี
หางานราชการ กรมชลประทาน รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปวส.
สมัคร สอบงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครนิติกร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ครูผู้สอน
งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ พนักงานราชการ
กอง ทัพ อากาศ เปิดสอบ พนักงานราชการ และลูกมือช่าง วุฒิ ม.6 3อัตรา