2:28 pm - Sunday March 28, 5886

งาน ราชการที่เปิดสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

อัพเดทข่าวงานราชการที่เปิดสอบล่าสุดวันนี้ งานราชการที่เปิดสอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเปิดสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับวุฒิ ปวช.ขึ้นไป จำนวน 1 ตำแหน่ง สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่หางาน ราชการที่เปิดสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ชั้น 5 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ

งาน ราชการที่เปิดสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

 

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หางานราชการที่เปิดสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร)
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
ประเภท :            อำนวยการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :         ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่น ที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดบันทึกข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
2. จัดพิมพ์หนังสือราชการ
3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องทำงานที่รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ
1. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

- สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4. การสื่อสารโดยการพูด

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการรับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ชั้น 5 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Website :     http://www.aepd.doae.go.th

 

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่ (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

(((งานPart timeรายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

งานธนาคาร ธนาคาร ธกส รับสมัครงาน2555
หางานราชการ 2556 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี
หางาน ราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครอาจารย์ผู้สอน
งานราชการ ล่าสุด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบ จนท.สื่อสาร
กรม ราชทัณฑ์ เปิดสอบ เจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน 11,500 บาท
กรม ประชาสัมพันธ์ เปิดสอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เงินเดือน 13800 บาท