11:00 am - Friday February 27, 2015

งานราชการที่ เปิดสอบ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการพาณิชย์

งานราชการที่ เปิดสอบ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการพาณิชย์

[UPDATE]อัพเดทข่าวหน่วยงานราชการที่ เปิดสอบ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการพาณิชย์ ระดับวุฒิปริญญาโท  จำนวน ๒ ตำแหน่ง/อัตรา ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๘ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ (โดยผู้สมัครสอบต้ัองเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงินจำนวน ๒๐๐ บาท)

 

งานราชการที่ เปิดสอบ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการพาณิชย์

 

ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการ

กรมการค้าต่างประเทศ 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

งานราชการที่ เปิดสอบ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการพาณิชย์

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 16400-18040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ :
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการบัญชี, การบัญชี, การเงินและการธนาคาร, พาณิชยศาสตร์, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปกป้องผลประโยชน์ การตรวจสอบต้นทุนและกระบวนการผลิตสินค้า ตรวจสอบและกำกับการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด นโยบายมาตรการข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ถ้ามีพื้นฐานวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชีจะเหมาะสมกับลักษณะงาน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีต้นทุน สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุน การตลาด นโยบายมาตรการข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้า และ ASEAN Economic Community (AEC) จะทดสอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : -

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๘ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ (โดยผู้สมัครสอบต้ัองเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงินจำนวน ๒๐๐ บาท)

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

Website : http://www.dft.go.th

 

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

งานราชการ2555 สำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครนักวิชาการ ครั้งแรก
งานราช การ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบ วิศวกรปิโตรเลียมฯ
หางาน ราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ วิศวกรฯ
หางานราชการ กรุงเทพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบบรรจุรับราชการ-นักวิเคราะห์นโยบาย เงินเดือนหมื่นห้าอั๊พ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน 11,500 บาท