2:22 pm - Monday January 28, 1788

งานราชการที่ เปิดสอบ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการพาณิชย์

งานราชการที่ เปิดสอบ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการพาณิชย์

[UPDATE]อัพเดทข่าวหน่วยงานราชการที่ เปิดสอบ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการพาณิชย์ ระดับวุฒิปริญญาโท  จำนวน ๒ ตำแหน่ง/อัตรา ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๘ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ (โดยผู้สมัครสอบต้ัองเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงินจำนวน ๒๐๐ บาท)

 

งานราชการที่ เปิดสอบ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการพาณิชย์

 

ประกาศ กรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นข้าราชการ

กรมการค้าต่างประเทศ 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

งานราชการที่ เปิดสอบ กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการพาณิชย์

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 16400-18040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ :
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการบัญชี, การบัญชี, การเงินและการธนาคาร, พาณิชยศาสตร์, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีหนังสือรับรองการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปกป้องผลประโยชน์ การตรวจสอบต้นทุนและกระบวนการผลิตสินค้า ตรวจสอบและกำกับการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด นโยบายมาตรการข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ถ้ามีพื้นฐานวุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชีจะเหมาะสมกับลักษณะงาน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีต้นทุน สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุน การตลาด นโยบายมาตรการข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้า และ ASEAN Economic Community (AEC) จะทดสอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : -

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๘ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ (โดยผู้สมัครสอบต้ัองเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงินจำนวน ๒๐๐ บาท)

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

Website : http://www.dft.go.th

 

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ2555 อาชีวศึกษา(กอศ.) รับสมัครงานพนักงานราชการ
หางาน ราช การ ที่ เปิดสอบ กรมการจัดหางาน รับสมัครนิติกรฯ วุฒิปริญญาโท
งาน ราช การที่เปิดสอบ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน วุฒิปริญญาตรี
งานราชการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป
สำนัก งาน เศรษฐกิจการคลัง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดสอบเจ้าหน้าที่กองทุน ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ด่วน!