3:26 pm - Sunday October 26, 2014

งานราชการที่เปิดสอบ2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร

งานราชการที่เปิดสอบ2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร

อัพเดทข่าวงานราชการที่เปิดสอบ2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่กำลังมองหางานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ในวันและเวลาราชการ

 

งานราชการที่เปิดสอบ2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร

 

ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งานราชการที่เปิดสอบ2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การแนะนำ อบรมเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร ยุวเกษตรกร
2. การค้นคว้่าทดลอง เพื่อนำเอาวิชาการด้านอาชีพอาหาร และโภชนาการมาประยุกต์ใช้ในการผลิต เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ต่าง ๆ การถนอมอาหารจากวัสดุและผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินการดังกล่าว

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานตามตำแหน่ง 1.3 ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
2.1 มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ 2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 2.3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น 2.4 มีใจรักในการให้บริการ 2.5 อุทิศตน เสียสละให้แก่งานราชการ

วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิน ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Website : http://www.chiangmai.doae.go.th

เอกสารแนบท้าย : กรุณา คลิกที่นี่ (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

งาน ราชการ ที่ เปิดสอบ กรมธนารักษ์ รับสมัครภัณฑารักษ์ฯ วุฒิ ป.ตรี
หางาน งานราชการ 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี
งานราชการ ที่ เปิดสอบ 2557 กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบ เภสัชกร
สมัคร งาน ราชการ ล่าสุด กรมสรรพากร เปิดสอบ พนง.ภาษีสรรพากร
สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร นักวิชาการอุตสาหกรรม วุฒิป.ตรี ทุกสาขา
หางาน ราชการ ล่าสุด กรมการจัดหางาน เปิดสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา