2:27 pm - Sunday March 28, 4720

งานราชการที่เปิดสอบ2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร

งานราชการที่เปิดสอบ2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร

อัพเดทข่าวงานราชการที่เปิดสอบ2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่กำลังมองหางานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ในวันและเวลาราชการ

 

งานราชการที่เปิดสอบ2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร

 

ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งานราชการที่เปิดสอบ2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร

รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การแนะนำ อบรมเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร ยุวเกษตรกร
2. การค้นคว้่าทดลอง เพื่อนำเอาวิชาการด้านอาชีพอาหาร และโภชนาการมาประยุกต์ใช้ในการผลิต เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ต่าง ๆ การถนอมอาหารจากวัสดุและผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินการดังกล่าว

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานตามตำแหน่ง 1.3 ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
2.1 มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ 2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 2.3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น 2.4 มีใจรักในการให้บริการ 2.5 อุทิศตน เสียสละให้แก่งานราชการ

วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิน ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Website : http://www.chiangmai.doae.go.th

เอกสารแนบท้าย : กรุณา คลิกที่นี่ (ถ้าคลิกแล้วไม่มากรุณากด Refresh อีกครั้ง) เพื่ออ่าน-ศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ

หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครหัวหน้าฝ่าย-หัวหน้างาน วุฒิป.โทUp
หางาน งานราชการ ที่ เปิดสอบ กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสถาปนิก วุฒิ ป.ตรี
งาน ราช การ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สมัครงาน พนักงานอาลักษณ์
หางาน ราชการ กรมการบินพลเรือน เปิดสอบ พนักงานราชการ
หางานราชการ 2557 สนง.สถิติแห่งชาติ เปิดสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สำนักงาน ป.ป.ท เปิดรับสมัครงาน ไม่ต้องผ่านภาค ก จำนวน4ตำแหน่ง5อัตรา