1:23 pm - Thursday July 24, 2014

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์อัพเดท : ปรับปรุงข่าวให้ทันสมัยกับข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุดประจำวันนี้ | กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์ ระดับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี ชีววิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 2 ตำแหน่ง/อัตรา  สำหรับสมาชิกเว็บไซด์ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมวิชาการเกษตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์

 

ประกาศ กรมวิชาการเกษตร    เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี ชีววิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง เพื่อหาองค์ประกอบ หรือคุณสมบัติ ทางวิทยาศาสตร์
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
– ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ – ทดสอบความรู้ในการตรวจสอบการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
– ทดสอบความรู้ใน พ.ร.บ. ของกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
1. การคิดวิเคราะห์ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ความซื่อสัตย์ 4. การสืบเสาะหาข้อมูล 5. ความเข้าใจในงาน

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การรับสมัครสอบ : กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน นักวิทยาศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556
Website : http://www.doa.go.th

เอกสารแนบท้าย : กรุณา “คลิกที่นี่” เพื่อศึกษารายละเอียดจากเอกสารต้นฉบับ
หาแนวข้อสอบ : คลิกหาได้ที่เวปไซด์ http://korsorbdee.blogspot.com/ นะคะ

 

 

 

(((รายได้เสริม | สนใจกรุณาคลิ๊ก!! )))

 

 

Filed in: งานราชการ

ข่าวแนะนำ :

หางานราชการ2555 กรมสวัสดิการฯ รับสมัครนักวิชาการ วุฒิป.ตรี
งานราชการ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครครูและพนักงานบริหารทั่วไป วุฒิป.ตรี
หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครวิศวกรการเกษตร วุฒิป.ตรี
หางาน ราชการ กทม สนง.เศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
หางานราชการ ล่าสุด กองทัพอากาศ เปิดสอบ พนักงานราชการหลายอัตรา
กรม ควบคุม มลพิษ รับสมัคร พนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท